Bolån behöver inte vara svårt,
krångligt eller en klump i magen

LÄS MER

Bolån uppfattas idag som svårt, dyrt och ogenomträngligt.
Vi på Simplex med tjänsten Enkla.com vill att din bolåneresa ska vara enkel.

Enkla processer.Enkla budskap.Enkla villkor.

Varmt välkommen till oss på Enkla.com!

Säkert

Det ska vara säkert! Med ordet säkert vill vi framhålla att vi bryr oss om varandra och våra kunder. Vi är öppna och ärliga, respekterar varandra, främjar mångfald och gör rätt för oss. Vi gör affärer efter höga etiska normer och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.

Enkelt

Det ska vara enkelt. Med ordet enkelt menar vi att våra processer är enkla och att vi har ett äkta engagemang i det vi gör. Vi förstår att att köpa en ny bostad är en stor händelse i livet och ett stort beslut. Det är ofta präglat av osäkerhet och krångliga processer.

Tryggt

Att det ska vara tryggt är en förutsättning för vår verksamhet. Genom att inge förtroende hos våra kunder skapar vi långsiktiga samarbeten. Det är genom kundernas förtroende som vi får ett gott rykte på marknaden. Vi strävar alltid efter att sätta kunden i centrum och överträffa förväntningar.

Kontakta oss